Odběr plodové vody v genetické ordinaci v Ostravě

 
 
Objednejte se na genetiku na tel.: +420 596 618 917 nebo na mob.: +420 603 262 611.
 
 
 
 

Indikace amniocentézy (odběr plodové vody)

 
  • věk těhotné 35 let a více v době porodu - pro zvýšené riziko Downovy choroby
  • patologické hodnoty screeningu z krve těhotné:
    • zvýšení AFP - zvýšené riziko hlavně rozštěpů břišní stěny nebo páteře
    • zvýšené riziko Downova syndromu
    • zvýšené riziko Edwardsova nebo Smith-Lemli-Opitzova syndromu
  • patologický UZ nález
  • další důvody podle závěrů genetického vyšetření
 
 
 
Amniocentéza - odběr plodové vody
 
 
 
 
Protože při každém z těchto důvodů je mnohem větší pravděpodobnost normálního výsledku, nabídka amniocentézy neznamená, že musí být provedena nebo že musí být zjištěn špatný výsledek. Amniocentézu nabízíme při podrobné genetické konzultaci a paní (s manželem nebo partnerem) se pak sama rozhoduje, zda ji bude chtít.
 

Jak probíhá odběr plodové vody

 

Zpracování plodové vody

 
 
 

Důležité poučení

 
Amniocentéza je cílené vyšetření, kterým lze zjistit pouze několik typů vad a postižení (chromozomální aberace, rozštěpy páteře a břišní stěny). Neumožňuje odhalit většinu jiných vad, např. srdečních, rozštěpy obličeje, defekty končetin atd. Je nutné mít na vědomí, že kromě zvýšeného rizika určité vady, pro které se amniocetnéza provádí, má každá těhotná ještě tzv. populační riziko jakékoliv vady či postižení, které je asi 5%. Proto i když dáváme normální výsledek z plodové vody, je stále možnost, že je přítomná vada nebo nemoc, která není v těhotenství zjistitelná.

Celé vyšetření je postaveno na vzájemné důvěře a spolupráci. Základním principem je dobrovolnost. Pokud by Vás jakékoliv důvody vedly k odmítnutí amniocentézy, budeme Vaše rozhodnutí plně respektovat.