Komplexní genetická péče.

Šetrné konzultace s respektováním osobních názorů a přání klientů.

Podpora při obtížném rozhodování.

dítě

Všechna indikovaná vyšetření jsou hrazena pojišťovnami.


Spolupracujeme:
PRENA SCAN
Mirabilis, o.s.
občanské sdružení pro podporu asistenční služby
www.mirabilis.cz
DownSyndrom CZ
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s.
www.downsyndrom.cz
MANDLOVÉ OČI
Občanské sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem
www.mandloveoci.cz
CGB laboratoř a.s.
CGB laboratoř a.s. poskytuje diagnostickou činnost v oborech patologie a také lékařské genetiky
www.pathology.cz
Ovečka, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost jejímž účelem je prakticky pomoci rodinám, které vychovávají dítě s Downovým syndromem a prosazovat integraci těchto dětí mezi lidi bez postižení
www.ovecka.eu
RETT COMMUNITY
Občanské sdružení pro informování a podporu rodin dětí s Rettovým syndromem
www.rett-cz.com
Spinální muskulární atrofie
Spinální muskulární atrofie (Spinal Muscular Atrophy - SMA)
www.spinalka.cz
Kolpingova rodina Smečno
Občanské sdružení si bere za cíl pořádat a dále rozvíjet preventivní programy pro rodiny a svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli
www.dumrodin.cz
Společnost pro ranou péči o.s.
Podporujeme rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením
ostrava.ranapece.cz
Fragilní X
Občanského sdružení rodičů a přátel postižených syndromem fragilního x chromosomu
www.fragilnix.cz
Downov syndróm
Downov syndróm - trizómia 21 chromozómu www.trisomie21.cz
Spolu dětem o.p.s.
Informačně vzdělávací projekt Adopce.com je realizován obecně prospěšnou organizací Spolu dětem ve spolupráci se Střediskem náhradní rodinné péče jakožto odborným garantem
www.adopce.com


Dobromysl.cz
Dobromysl.cz je internetový portál poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu - a integrace lidí s tímto typem postižení do společnost
www.dobromysl.cz