Postup vyšetření

U dětí a klientů s vrozenou vadou nebo podezřením na genetickou nemoc:
Při zátěži v rodokmenech:
Při poruchách plodnosti:
Vyšetření u těhotných:

Důležité!

Ze CVS a amniocentézy se nedají zjistit všechny vady (což si mylně hodně lidí myslí) - je to vyšetření cílené vždy na jeden určitý problém, dnes nejčastěji na chromozomální změny (hlavně Downův syndrom), defekty neurální trubice (rozštěpy páteře) a defekty břišní stěny. Některé další vady lze zjistit ultrazukem, ale také zdaleka ne všechny. Takže z populačního rizika 5% jakékoliv vady, které má každá těhotná, se dá zachytit jen malá část.