foto

MUDr. Jan Všetička

Promoce 1980 na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

1980 - 1984 - pediatr na dětském odd. Městské nemocnice Ostrava a na dětském středisku. V r. 1983 1. atestace z pediatrie.

1985 - 1995 - genetik na odd. lékařské genetiky Krajské (nyní Fakultní) nemocnice v Ostravě Porubě. V roce 1988 atestace z lékařské genetiky. V letech 1991 - 95 primář tohoto oddělení.

Od 1.8.1995 soukromá praxe - genetická ambulance na Kafkově ul. 8 v Ostravě.

V rámci celé genetické problematiky zaměření na:

Odborný profil:

Člen společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (člen výboru společnosti).
Člen a vědecký sekretář Společnosti pro prevenci dědičných poruch ČLS JEP.
Člen České gynekologicko-porodnické společnosti a Pediatrické společnosti ČLS JEP.
Člen České demografické společnosti.
Pravidelná aktivní účast na odborných konferencích a sjezdech vč. mezinárodních.

MUDr. Anna Táborská

foto

Monika Krausová, dětská sestra

Pracovala na klinice dětského lékařství FN Ostrava, po mateřské dovolené pracovala u praktické lékařky.